I. INFORMACIJE O SPLETNI TRGOVINI

1. Ponudnik je posameznik: Trendish, Lina Koncilija s.p., Šubičeva 3, 1234 Mengeš, matična številka: 8331138000, davčna številka: 94804290 
Ostali podatki o ponudniku: Št. poslovnega računa: SI56 6100 0002 0910 540, Zavezanec za DDV: NE. Ni član trgovske zbornice. Kontaktni email: info@trendish.si
2. Spletna stran in trgovina Trendish.si (v nadaljevanju Trendish.si) je informacijski sistem, ki ga upravlja ponudnik in je namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom.
3. Splošni pogoji so ti splošni pogoji za uporabo spletne strani in trgovine Trendish.si, ki določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletne strani in trgovine Trendish.si, pogoje prodaje izdelkov, ki jo izvaja ponudnik preko spletne strani in trgovine Trendish.si ter pogoje nakupa izdelkov preko spletne strani in trgovine Trendish.si.
4. Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno stran in trgovino Trendish.si oz. preko spletne strani in trgovine Trendish.si opravlja nakupe.
5. Vsebine so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani in trgovini Trendish.si, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

II. POGOJI, OMEJITVE IN NAČIN UPORABE

6. Ponudnik samostojno določa:

vsebine na spletni strani in trgovini Trendish.si; ponudbo izdelkov, ki jih prodaja preko spletne strani in trgovine Trendish.si; druge pogoje izvajanja svojih storitev ter vse ostalo v zvezi s spletno stranjo in trgovino Trendish.si.

7. Nakupe preko spletne strani in trgovine Trendish.si smejo opravljati samo osebe, ki so starejše od 18 let. Osebe, stare od 15 do 18 let smejo nakupe preko spletne strani in trgovine Trendish.si opravljati samo ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.
8. Šteje se, da uporabnik s prvo uporabo spletne strani in trgovine Trendish.si soglaša s temi splošnimi pogoji in vsem ostalim v okviru spletne strani in trgovine Trendish.si.
9. Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če se uporabnik s tem strinja.
10. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila; pošiljatelj bo jasno razviden; različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne, prav tako bo ponudnik jasno določil pogoje udeležbe v njih; jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

11. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in trgovino Trendish.si v skladu s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in trgovino Trendish.si.

12. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik – kršitelj ponudniku in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, ponudnik pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in trgovine Trendish.si. Ponudnik sme nadalje uporabniku brez opozorila preprečiti nadaljno uporabo spletne strani in trgovine Trendish.si. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran Trendish.si izključno v nekomercialne namene. Prav tako je prepovedana uporaba spletne strani in trgovine Trendish.si za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletne strani Trendish.si.

Spletna stran in trgovina Trendish.si ter vse objavljene vsebine so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih vsebin ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja ponudnika. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Blagovne in storitvene znamke ter logotipi (npr. znamka Trendish.si in logotip Trendish.si), objavljeni na spletni strani, so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ter logotipov ne sme uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljena ponudnika.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi na spletni strani in trgovini Trendish.si zagotavljati točne in aktualne vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin. Karakteristike izdelkov, njihova zaloga in cena se lahko spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti vsebin na spletni strani. V takem primeru, bo ponudnik uporabnika obvestil o eventualnih spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka, sodijo zgolj kot informativni prikaz izdelka.

Če uporabnik katerokoli vsebino oblikuje sam (npr. mnenja o izdelkih), vsebina ne sme biti v nasprotju z veljavnimi predpisi, nadlegujoča, grozilna, vulgarna, marketinška, komercialna in/ali kakorkoli drugače sporna (kot npr.: izražanje sovraštva, rasizma, pedofilije, nacizma, itd.). Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki in za vsebine, ki jih na spletni strani in trgovini Trendish.si objavljajo tretje osebe (npr. oglasi), prav tako ne odgovarja za kakovost in skladnost navedenih vsebin z veljavnimi predpisi. Ponudnik ima pravico katerekoli vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki, kadarkoli umakniti s spletne strani in trgovine Trendish.si ali kakorkoli drugače onemogočiti dostop do teh  vsebin, ne da bi bil dolžan od tem obvestiti ali pridobiti privolitev uporabnika, ki je takšno vsebino oblikoval.

Ponudnik prav tako ne odgovarja uporabnikom za morebitno nedosegljivost spletne strani in trgovine Trendish.si, za motnje pri dostopu do spletne strani in trgovine Trendish.si, za motnje pri uporabi spletne strani in trgovine Trendish.si, za slabšo kakovost spletne strani in trgovine Trendish.si ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo in trgovino Trendish.si.

Ponudnik sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje spletne strani in trgovine Trendish.si: (i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati spletne strani in trgovine Trendish.si in (ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

vsebine, ki jih tretje osebe objavijo na spletni strani in trgovini Trendish.si in kakršnekoli nezaželene posledice objave teh vsebin v razmerju do kateregakoli tretjega;

nedelovanje spletne strani in trgovine Trendish.si;

kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi uporabe spletne strani in trgovine Trendish.si.

13. Ponudnik, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za direktno, indirektno, naključno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršnokoli povzročeno škodo, kot sledi:

za poškodbe in zdravstvene posledice katerekoli narave, povzročene indirektno ali direktno z ogledom ali uporabo spletne strani in trgovine Trendish.si;

za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij;

za katerokoli prekinitev prenosov s spletne strani in trgovine Trendish.si ali nanjo;

za napake v programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno.

14. Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo spletnih strani in trgovine Trendish.si.
15. Ponudnik lahko v okviru spletne strani in trgovine omogoča tudi prijavo oz. naročilo na elektronske novice in obvestila. Uporabnik se strinja, da ga ponudnik ob prijavi na elektronske novice in obvestila občasno obvešča o novostih na spletni strani in trgovini Trendish.si, o novostih v ponudbi in promocijskih akcijah. Ponudnik se obvezuje, da e-naslova uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi.  Za prijavo na novice in obvestila je obvezen vnos veljavnega elektronskega naslova. Po prijavi na elektronske novice in obvestila bo uporabnik prejel elektronsko pošto, s katerim mu bo ponudnik potrdil prijavo na elektronske novice in obvestila. Ponudnik bo uporabniku pošiljal novice in obvestila na elektronski naslov v obsegu in vsebini v skladu s svojo presojo. Uporabnik se lahko od prejema novic in obvestil kadarkoli odjavi, s klikom na povezavo vsebovano na dnu prejete novice oz. obvestila. Prejete novice in obvestila so zgolj informativne narave.

III. POGOJI NAKUPA IN PRODAJE IZDELKOV PREKO SPLETNE STRANI Trendish.si

16. Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku ob vsakem nakupu izdelkov preko spletne strani in trgovine Trendish.si zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti izdelkov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
d) dostopnost oz. rok dobave izdelkov,
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
f) cene izdelkov, iz katerih bo tudi razvidno, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane uporabnika vračilo izdelka,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

17. Ponudnik uporabnikom zagotavlja naslednje plačilne metode:

a) Plačilo po povzetju, ki je primerno, če uporabnik želi, da se mu naročeno blago dostavi na njegov domači naslov v Sloveniji.

b) Plačilo po predračunu na poslovni račun. Ob plačilu uporabnik prejme potrdilo o plačilu in kupljeni izdelek na izbrani naslov – domači naslov ali katerikoli drugi naslov na območju Slovenije.

c) Plačilo preko sistema PayPal

Račun prejme plačnik računa in ne prejemnik, če je to druga oseba.

Izdaja računa

Spletna trgovina Trendish.si kupcu pošlje račun, ki je priložen v paketu in dostavljen na naslov kupca. 

Na računu je navedena razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. 

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

18. Vse cene so v evrih in so končne.  Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo od trenutka, ko jih uporabnik potrdi pri naročilu na spletni strani.

19. Roki veljavnosti akcijskih ponudb so vsakokrat navedeni ob sami akcijski ponudbi in se lahko med seboj razlikujejo.

20. Uporabnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema izdelka ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Uporabnik lahko svojo odločitev sporoči pisno na naslov Trendish, Lina Koncilija s.p.,Šubičeva ulica 3, 1234 Mengeš ali po elektronski pošti na na naslov info@trendish.si. V primeru odstopa od pogodbe je dolžan uporabnik vrniti izdelek ponudniku v roku tridesetih (30) dneh od sporočila. Prav tako se za pravočasno obvestilo o odstopu od pogodbe šteje tudi neposredno vračilo izdelka v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo za to potrebno predhodno obvestilo. Vrnjeni izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v originalni embalaži in količinsko nespremenjen. Edini strošek, ki bremeni uporabnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila izdelka. Uporabnik vrne blago na naslov: Trendish, Lina Koncilija s.p.,Šubičeva ulica 3, 1234 Mengeš. Ponudnik uporabniku vrne celotno kupnino brez obresti najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po prejemu izdelka na njegov tekoči račun, ki ga je uporabnik dolžan sporočiti ponudniku.

29. Ponudnik uporabnikom zagotavlja, da so vsi izdelki v prodaji na spletni strani in v spletni trgovini Trendish.si originalni. Informacija o proizvajalcu in/ali dobavitelju je na voljo uporabniku.

30. Za določene izdelke, ki se prodajajo preko spletne strani in trgovine Trendish.si , proizvajalci zagotavljajo garancijo za brezhibno delovanje. Pogoji garancije za brezhibno delovanje izdelkov so taki, kot jih zagotavljajo njihovi proizvajalci in so objavljeni na spletni strani in trgovini Trendish.si .

31. Reklamacija stvarnih napak
Ponudnik jamči za kakovost izdelkov v zakonitem roku, ki začne teči z vročitvijo blaga potrošniku pod pogojem, da je kupec upošteval navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka, ki so priložena v paketu. Kupec lahko reklamacijo iz naslova stvarnih napak uveljavlja v skladu z veljavno zakonodajo.

Kdaj je napaka stvarna?  Predvsem kadar artikel nima lastnosti, ki omogočajo njegovo normalno rabo ali kadar se kupcu izroči artikel, ki se z modelom ne ujema.

Kako se preverja primernost artikla? Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi? Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku na info@trendish.si. Kupec nam hkrati omogoči pregled artikla z dospelostjo na naslov:  Trendish, Lina Koncilija s.p.,Šubičeva ulica 3, 1234 Mengeš. Priložiti mora original račun.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.

32. Kupljeni izdelki bodo dostavljeni na katerikoli naslov na območju Slovenije. Za dostavo skrbi Pošta Slovenije. Za blago na zalogi je dobavni rok do 3 delovnih dni, v kolikor pa blago ni na zalogi, je predviden roku za dobavo od 14 do 21 dni.

33. Dostava naročil se vrši preko Pošte Slovenije in je brezplačna.

34. Uporabnik na spletni strani in spletni trgovini Trendish.si  izbere izdelke, ki jih želi kupiti in nakup potrdi z uporabo kontaktnega obrazca. Pred potrditvijo nakupa je dolžan uporabnik preveriti vse izdelke, svoje podatke in končni znesek naročila in lahko naročilo po potrebi tudi popravi. Uporabnik nato s ponudnikom dogovori podrobnosti o načinu plačila in načinu dostave. Če želi uporabnik plačati po predračunu, mora to omeniti ponudniku pri dogovoru.

35. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku oddaje naročila, to kupec potrdi s pritiskom na gumb » ZAKLJUČI NAKUP« ob zaključku nakupa na strani https://www.trendish.si/placilo/ (kupec in ponudnik prejmeta elektronsko sporočilo o potrditvi naročila). V kolikor ne prejmete zaradi tehničnih težav elektronskega sporočila o nakupu, prosimo obrnite se na info@trendish.si, da vam pošljemo novo potrdilo/kupoprodajno pogodbo. Od tega trenutka so cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

36. V trenutku oddaje naročilo s pritiskom na gumb » ZAKLJUČI NAKUP« ob zaključku nakupa se kupec strinja z vsemi splošnimi pogoji spletne trgovine Trendish.si .

37. Zaradi morebitnih zlorab si ponudnik pridržuje pravico, da naročilo še pred pošiljanjem preveri po telefonu. Arhiv s podatki o naročilih je v obdobju, določenem z veljavnimi predpisi, na voljo na sedežu podjetja. Pregled naročila posameznega uporabnika ponudnik omogoči temu uporabniku na zahtevo.

38. Morebitne pritožbe in reklamacije uporabniki pošljejo ponudniku preko e-poštnega naslova info@trendish.si ali po pošti na naslov: Trendish, Lina Koncilija s.p., Šubičeva ulica 3, 1234 Mengeš. Postopek obravnave pritožbe oz. reklamacije je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo oz. reklamacijo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Povezava do Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

IV. PRAVICA DO ZASEBNOSTI IN VAROVANJE PODATKOV

39. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani in trgovine Trendish.si  bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

V. KONČNE DOLOČBE

40. Ponudnik sme v skladu s svojo odločitvijo kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Ponudnik bo obvestil uporabnike o spremembah splošnih pogojev na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani).  Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami splošnih pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani in trgovine Trendish.si 

41. Predmetni splošni pogoji začnejo veljati  10.02.2019

42. Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletne strani in spletne trgovine so uporabnikom na voljo na telefonski številki 040 419 871  in elektronskem naslovu info@trendish.si.